Svenska forskare har testat Rossis energikatalysator – E-cat

Forskare från Uppsala universitet och Stockholm KTH har genomfört mätningar av den producerade värmeenergin från en anordning kallad E-cat. Det är en så kallad energikatalysator uppfunnen av den italienska forskaren Andrea Rossis.

Mätningarna visar att katalysatorn avger väsentligt mer energi än vad som kan förklaras med vanliga kemiska reaktioner. Resultaten är mycket anmärkningsvärda. Vad som ligger bakom den extraordinära värmeproduktionen kan inte förklaras idag. Det har spekulerats över om det kan ske någon form av nukleär omvandling. Detta är dock starkt ifrågasatt. För att få mer kunskap om vad som försiggår måste man få kunskap om vad som händer med bränslet och vilka restprodukter som bildas. Mätningarna har finansierats av bl.a. Elforsk.

Ladda ner rapporten här


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies