KLIV

Tre forsknings- och utvecklingsprojekt har beslutats inom programmet KLIV. Läs mer här.

Nu ser vi fram emot ett givande samarbete, spännande och tillämpbara resultat!

Kontakt

Energimyndigheten

Linn Sjöström , 016-542 06 43

Energiforsk

Sara Sandberg, 08-677 27 28

Vi står bakom KLIV

Energiforsk, Energimyndigheten, E.ON Vattenkraft Sverige AB, Fortum Generation AB, Havs- och vattenmyndigheten, Holmen Energi AB Härjeåns Kraft AB, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Mälarenergi AB, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsen AB, Statkraft Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Umeå Energi AB, Vattenmyndigheterna och Vattenfall Vattenkraft AB. Programmet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Elforsk, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster