Press

Pressmeddelande

2014-11-19

Energiforskningen samlas i nytt bolag - Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag - Energiforsk. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

2014-11-19

Vattenkraft och vindkraft billigast att bygga

Vattenkraften är alltjämt det billigaste sättet att producera el i nybyggda anläggningar. Men vindkraft placerad på land är näst intill lika billig. Det visar Elforsks studie ”El från nya och framtida anläggningar ” som presenterades idag på en Energilunch i Stockholm. De båda hamnar i storleksordningen 45–50 öre per kWh el i produktionskostnad.

2013-02-27

Vindforsk får 40 miljoner kronor från Energimyndigheten

Förra veckan beslutade Energimyndigheten om 40 miljoner kronor i stöd till vindkraftteknisk forskning. Stödet ges till det nationella forskningsprogrammet Vindforsk vid Elforsk – Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav Energimyndigheten står för hälften av satsningen. Den nya etappen av Vindforsk innebär att den tillämpade forskningen fortsätter.

2013-02-26

80 miljoner kronor till elkraftteknisk forskning

Förra veckan beslutade Energimyndigheten om stöd till det nationella forskningsprogrammet Elektra vid Elforsk – Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav Energimyndighetens stöd är 32 miljoner kronor.

2013-01-22

Smarta Elnät: Studie om energilager anslutet till vindkraft

Falbygdens Energi och Elforsk har inom ramen för Göteborg Energis Program Smarta Elnät genomfört en förstudie om hur energilagring fungerar i kombination med vindkraft. I förstudien studerades ett verkligt nät i Falbygden och för vissa av beräkningarna har fakta från det befintliga energilagret i Falköping använts.

2013-01-15

Framtida energiutmaningar för Sverige - Seminarium den 22 januari

En stor del av kärnkraftsproduktionen i Sverige kommer att fasas ut mellan 2025 och 2035. Hur ska kraften ersättas? Om nya kärnkraftverk ska byggas är det hög tid att lyfta frågan kring hur vi vill att vårt framtida energisystem ska se ut. Detta eftersom löptiderna för reaktorkonstruktion är långa. Vid ett heldagsseminarium den 22 januari samlas kärnkraftsbranschen på Nalen i Stockholm för att diskutera framtida energisystem och kärnkraftens roll i desamma.

2012-12-07

Forskning om kylvatten i framtida varmare klimat

Stora mängder kylvatten passerar varje dag genom våra kärnkraftverk. I framtiden kan detta vatten komma att ha en högre temperatur som en konsekvens av klimatförändringarna. Hur påverkas fiskarna och vad ställer det för krav på framtida kärnkraftsreaktorer?

2012-10-26

FLER ÅLAR TILL SARGASSO GENOM ”KRAFTTAG ÅL”

Vattenkraftföretagen utökar satsningen på frivilliga åtgärder för ålens bevarande. Under sommaren sattes nära 400 000 ålyngel ut på västkusten. Hittills i år har över 7000 vuxna ålar fångats, transporterats och släppts nedströms nedersta kraftverket i fyra vattendrag:
 
• Göta älv
• Motala Ström
• Mörrumsån
• Lagan

2012-03-07

Elforsk i bräschen för intelligenta hus:
”Smarta elkunder kan spara pengar”

Ett spännande och viktigt pilottest har inletts hos Elverket Vallentuna för att sänka kundernas elkostnader. Nu provas en särskild typ av sensorer som utan aktiva insatser av kunden enkelt följer med och justerar värmepumpen i takt med förändringar i temperaturen. Susanne Olausson, programansvarig på Elforsk, säger:
– Man kan något tillspetsat likna det vid en teknisk ”hjärna” som känner av och styr värmeinsatsen inomhus
.

2012-01-17

PRESSINBJUDAN 2012-01-17
PERSPEKTIV PÅ FUKUSHIMA


Seminarium den 24 januari
Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en kraftig jordbävning med en enorm efterföljande tsunamivåg. Vågen slog ut elförsörjningen av kärnkraftverken vid Fukushima Daiichi, med härdsmältor i tre reaktorer som resultat. Det är den värsta kärnkraftsolyckan sedan olyckan vid Tjernobyl år 1986. Vid ett heldagsseminarium den 24 januari samlas kärnkraftsbranschen på Nalen i Stockholm för att diskutera haveriet vid Fukushima, de påföljande stresstesterna av våra svenska kärnkraftverk samt olyckans konsekvenser för branschen

2011-09-02

Ny metod utnyttjar klimatscenarier vid beräkning av dimensionerande flöden för dammar


Elforsk och Svenska Kraftnät har låtit SMHI utveckla en ny metod som utnyttjar klimatscenarier vid beräkning av dimensionerande flöden för dammar.

2011-06-28

Vattenkraftföretagen och Fiskeriverket utvecklar samarbetet för ålens bevarande


Krafttag ål” är ett nytt program för ålens bevarande som Fiskeriverket och vattenkraftföretagen tagit fram gemensamt. Programmet innehåller såväl konkreta åtgärder som utvecklingsinsatser.

2011-04-18

Nytt GIS-verktyg optimerar solenergi – i staden, kvarteret eller på enskilt hus

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el. Svårigheten har dock varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för elproduktion. Därför har konsultbolaget WSP och Göteborgs Universitet tillsammans utvecklat ett GIS-verktyg, SEES, som för första gången utifrån verkliga förhållanden visar potentiell solinstrålning i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak.

2011-03-03


MODIFIERADE UPPFÖDNINGSMETODER FÖR LAX FÖLJS UPP GENOM 81 000 PIT-TAGMÄRKTA LAXUNGAR

Vattenkraftföretagen och Fiskeriverket samverkar i ett forskningsprojekt om uppfödningsmetoder av odlad lax för utsättning i reglerade vattendrag. Metoderna utvärderas genom att 81 000 laxungar som märks med s k PIT-tags, sätts ut från tre älvar under tre år och följs upp genom återfångster. Märkningen sker under våren och fisken kommer att sättas ut i Lule-, Ume- och Dalälven.

 

Elforsks VD uttalar sig om Smarta Elnät – Smart Grid, i Second Opinion Energi.

Klicka här för att komma till artikeln. 

 

 

 

 

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies