Fortsatt starkt fokus på effektiv energianvändning

Under de senaste åren har den politiska uppmärksamheten kring frågor om effektiv energianvändning ökat både nationellt och internationellt. EU har satt upp mål för minskad energiförbrukning. Bakgrunden är bl a oron för klimatförändringar, ökad fokusering på ett hållbart samhälle och risken för ett allt större beroende av importerade fossila bränslen till Europa (Security of supply). Effektiv energianvändning utgör en viktig ingrediens i EU:s energi- och klimatpaket och man har samlat en rad olika initiativ för effektiv energianvändning i en aktionsplan.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies