SolEl-programmet

Tillämpat utvecklingspro-
gram om solcellssystem

 

 

Aktuellt & rapporter

SolEl-programmet 2013-2017

SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet.

Programmets utgångspunkt är att den svenska marknaden för solceller, på kommersiella villkor men på lång sikt, kommer att expandera från nischmarknader till nätansluten elproduktion.

Mer information om programmet finns på www.solelprogrammet.se


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies