El från nya och framtida anläggningar 2011

Rapportnummer:  11:26
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  O Nyström, P-A Nilsson, C Ekström, A-M Wiberg, B Ridell, D Vinberg
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Elforsk gör successivt uppdateringar av vad det kostar att producera el med olika tekniker under benämningen "El från nya anläggningar". 2011 års rapport finns nu tillgänglig där även nya och framtida tekniker i tidsperspektivet 10-15 år framåt kostnadsbedöms. En beräkningsmodell i Excel för beräkningar med egna förutsättningar finns också på projektets hemsida.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies