Kommande seminarier:

Internationellt seminarium om infästningar i betongkonstruktioner 3 november.

Betongtekniskt program

Kärnkraftverken innehåller omfattande betongkonstruktioner, för vilka nya metoder och verktyg måste tas fram för att säkerställa status och i förekommande fall kunna genomföra kvalitetssäkrade reparationer. Det finns därför också ett behov av verktyg och kunskaper om hur nya betongkonstruktioner ska uppföras på ett effektivt sätt.

Det övergripande målet för programperioden 2013-2015 är att säkerställa avsedd livslängd och hög tillgänglighet med bibehållen säkerhet för kärnkraftverk i Sverige och Finland.

Under denna 3-årsperiod för programmet bedöms FoU-verksamhet kunna påbörjas även kring andra betongkonstruktioner än reaktorinneslutningen och kylvattentunnlarna, såsom exempelvis turbinfundament, vattenvägar och intagsbyggnader. Det viktigaste konstruktionsmaterialet inom området är naturligtvis betong, men även problemställningar kring stål för armering, tätplåt och toroid, enskilda byggnadskonstruktionselement samt plast- och kompositmaterial som används för byggnadsdelar kommer att beaktas.

Läs mer om programmet.

Kontakt

Monika Adsten
Ansvarig för betongteknik inom forskningsområde
Kärnkraft


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies