Dokumentation Kraftindustrins Betongdag 2015

Kraftindustrins Betongdag 2015

Tema: Tillståndskontroll och övervakning

Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft bjöd den 22 och 23 april tillsammans med Vattenfall in till Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby. Det bjöds på presentationer av erfarenheter från vattenkraft- och kärnkraftstillämpningar av oförstörande provningsmetoder, fjärranalys och fysikaliska mätmetoder för tillståndskontroll och övervakning av betongkonstruktioner. För de som anlände på kvällen 22/4 arrangerades rundvandring i Älvkarlebylaboratoriet, mingel och gemensam middag på Turisthotellet. De presentationer som visades finns att ladda ned nedan:

 

09.00

Registrering

09.30

Inledning

       Cristian Andersson och Monika Adsten, Energiforsk

09.40

Oförstörande provning

       Metodöversikt och aktuella exempel
Peter Ulriksen, Lunds Tekniska Högskola

       Provning av tjocka betongkonstruktioner
Oskar Baggens, Lunds Tekniska Högskola

10.20

Bensträckare

10.30

Fjärranalys

       Differentiell GPS för rörelsemätning av vattenkraftanläggningar
Christian Bernstone, Vattenfall

       Erfarenheter och möjligheter med sonarundersökning av dammar
Martin Hansson, Statkraft Sverige

      Laserskanning för tjockleksbestämning av sprutbetong
Anders Östberg, Bever Control

       Tillståndskontroll av inre vattenvägar
Sebastian Sundberg och Tobias Amsköld, Kungl. Tekniska Högskolan

       Fotogrammetrisk mätning på konstruktioner
Joakim Lindblad, Spotscale

12.00

Lunch

13.00

Mätning av fysikaliska egenskaper

       Trådtøyningssensorer i og på betong
Arnt-Henning Andersson, HBM

       Övervakning av broar
Andreas Andersson, Kungl. Tekniska Högskolan / Trafikverket

       Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder
Johan Ahlström, Swerea KIMAB

       Spännkraftsmätningar och instrumentering av spännkablar i reaktorinneslutningar
Peter Lundqvist, Vattenfall

14.10

Kaffe

14.40

Mätning av fysikaliska egenskaper

       Spännstag i vattenkraftkonstruktioner
Anders Marklund, Vattenfall Vattenkraft

       Laster och sprickor i vattenkraftens aggregatnära betongkonstruktioner
Tobias Gasch, Kungl. Tekniska högskolan / Vattenfall

       Utvärdering av urlakningsprofiler i betong
Martin Rosenqvist, Lunds Tekniska Högskola / Vattenfall

15.30

Avslut samt valbar visning av Älvkarlebylaboratoriet (45 min)


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies