Vi bevakar utvecklingen inom kärnkraftsområdet vad gäller nybyggnation, leverantörer, bränsle, forskning m.m.

Omvärldsbevakning

Syftet med Elforks bevakningsprojekt av Kärnkraftens utveckling är att följa utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter detta kan ha för Sverige och Norden. Uppdraget koncentreras mot Gen III och Gen III+, dvs de kärnkraftverkstyper som är under uppbyggnad idag. Gen II behandlas endast i mindre omfattning och Gen IV följs upp vad gäller pågående FoU-aktiviteter och utvecklingsinsatser. Projektet har som mål att ge en uppdatering av kärnkraftens status i framför allt närområdet, dvs. Sverige och Norden. Projektet har också som mål att sprida denna kunskap till Elforsks medlemmar och en intresserad allmänhet i form av nyhetsbrev och ett årligt seminarium. Projektet genomförs av Vattenfall Research and Development AB på uppdrag av Elforsk.

Läs vårt senaste nyhetsbrev!

Kontakt

Monika Adsten
Ansvarig för omvärldsbevakning inom programområde
Kärnkraft


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies