Energi för tillväxt och långsiktig hållbarhet

EU:s energi- och klimatpolitik och de svenska åtagandena ger stora möjligheter för förnybar nordisk el. I stor utsträckning utgörs denna tillkommande elproduktion av intermittent produktion, t.ex. vindkraft.

Men samtidigt som elproduktionen förväntas expandera så växer den nordiska elanvändningen relativt långsamt, eller till och med stagnerar. Som en konsekvens av flaskhalsar i systemet kan elpriserna därmed komma att variera kraftigt i Norden, särskilt i vissa regioner. Nya och större krav kommer då att ställas på reglerresurser och nätkapacitet, i takt med att den sammanlagda produktionen blir mindre förutsägbar. Den förväntade utvecklingen understryker behovet av kunskapsförstärkning. Dessa frågeställningar kommer att prägla verksamheten inom programområde Omvärld och system under de närmaste åren.


Stefan Montin
Programområdesansvarig


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies