FoU-program om laddningsinfrastruktur för elfordon


 

Programmets mål

Elforsk program om elfordon tar sin utgångspunkt från Riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor. Elbranschens vision om 600 000 elfordon år 2020 blir i detta perspektiv ett viktigt etappmål. Syftet med programmet är att:

  • Öka kunskapen kring hur infrastrukturen skall planeras både på kort och lång sikt med hänsyn till elfordon samt visa på kostnadseffektiva sätt att i olika miljöer säkerställa laddning av elfordon och att laddsystemen uppfyller säkerhetskrav och tillgänglighet
  • Visa på kostnadseffektiva metoder för att uppnå målet om fossiloberoende transportsektor med särskilt fokus på elfordon och påverkan på elsektorn
  • Bidra till utvecklingen av kostnadseffektiv laddningsteknik
  • Bidra till utformningen av lämpliga standarder för laddning av fordon
  • Ge fortlöpande information rörande utvecklingen mot en forssiloberoende transportsektor med särskilt fokus på elfordon och påverkan på elsektorn 

 

Fossiloberoende transportsektor

Riksdagens mål om fossiloberoende transportsekter till år 2030 innebär en fundamental omställning av transportsektorn och kommer att beröra elbranschen på många olika sätt. Elforsks program om elfordon har det övergripande syftet att bidra till att Riksdagens mål kan förvekligas så rationellt och kostnadseffektivt som möjligt.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies