Elmarknadens ekonomi

  

 

Aktuellt & rapporter

Programmets mål

Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning säkerställer existensen av en nationalekonomisk forskningsmiljö för elmarknadsfrågor i Sverige. Programmet har en permanent kärna av forskare med hög akademisk kompetens.

Syftet med forskningsverksamheten är att bidra till ökad kunskap om elmarknadens ekonomi genom att utföra forskningsprojekt med hög relevans och av högsta akademiska kvalitet. Utifrån vedertagen nationalekonomisk metodologi och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ska programmet analysera elförsörjningens organisering, funktionssätt och reglering. Resultaten sprids till bl. a energibranschen, politiska beslutsfattare, berörda myndigheter och allmänheten. Mer information finns på www.ifn.se


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies