KVA:s Energiutskott

Aktuellt & rapporter

Energiutskottet

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har inrättat ett Energiutskott med ledamöter från alla Akademiens ämnesområden. Verksamhet syftar till att få fram både kunskap och fakta om aktuella energifrågor med koppling till miljö och samhälle. Perspektivet sträcker sig cirka 40 år framåt i tiden och är såväl globalt som lokalt för Sverige. Kunskap inhämtas genom samverkan med olika fora såväl inom som utom den akademiska världen genom utfrågningar av relevant expertis samt genom anordnande av seminarier och symposier samt vetenskapliga artiklar. Utskottet siktar mot att nå en gemensam uppfattning om en viss energifråga innehållande både rekommendationer och varningar. En portfölj av 15 olika delområden inom energi är under uppbyggnad och utgör en grund för Energiutskottets överväganden. Verksamheten stöds av ett flertal organisationer och myndigheter, däribland Elforsk. Mer information finns på www.kva.se


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies