North European Power Perspectives

 

 

Aktuellt & rapporter

Programmets mål

En utvidgad elmarknad i EU öppnar för användning och export av klimatneutral nordisk el. Men samtidigt som elproduktionen förväntas expandera så växer den nordiska elanvändningen relativt långsamt. Skärpta krav kommer att ställas på reglerresurser och nätkapacitet i takt med att produktionen blir mindre förutsägbar. Detta understryker behovet av genomgripande kunskap med helhetsperspektiv på den framtida elmarknaden, elproduktionen, elnäten samt elanvändningen. Mot den bakgrunden startar nu Elforsk forskningsprogrammet - North European Power Perspectives - kring frågeställningar om den framtida nordiska elmarknaden och elsystemet i perspektivet av en ökad integration mot den Europeiska elmarknaden. 

Läs mer på www.nepp.se

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies