Distributions- och transmissionsnät

En  satsning mot smartare elnät och mer strategiskt inriktat underhåll

Från 2010 sker inom programområdet en kraftfull programsatsning mot smartare elnät och mot ett mer strategiskt inriktat underhåll med kopplingar till det ledningssystem inom Asset Management-området som tas fram inom ISO. År 2011 startade ett nytt Riskanalysprogram som fokuserar på nätdrifts- och tillförlitlighetsområdet. 2013 påbörjas uppbyggnaden av ett nätutvecklingsprogram, med en förstudie. 

Susanne Olausson
Programansvarig

Sven Jansson
Programom-
rådesansvarig

 

  

  

                                  


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies