Riskanalys

Ett  nytt utvecklingsprogram för Riskanalysprojekt med inriktning på driftoptimering och tillgänglighetsdata

Aktuellt

Riskanalys Programmet 2011-2015

Riskanalysfrågorna har under en längre tid varit i fokus. Ett antal händelser har förstärkt aktualiteten. Akallabränderna och Gudrunstormen är några exempel som visar hur sårbart vårt moderna samhälle är.

Kontakt

Susanne Olausson
Programansvarig
Tel: 08 677 27 51

  


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies