De genomförda NORKAB arrangemangen är

2000 Trondheim, Norge
2002 Köpenhamn, Danmark
2004 Esbo/Helsingfors, Finland
2006 Stockholm, Sverige
2008 Bergen,  Norge
2010 Aalborg, Danmark
2012 Esbo, Finland, se www.nordac.net
2014 kommer konferensen att genomföras på KTH i Stockholm, se annan plats på hemsidan.

 

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies