Framtidens energikälla

Vattenkraftens roll i det nordiska elproduktionssystemet är central. Den är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart energisystem med en elproduktion baserad på en ökande andel förnybar energi. Vattenkraften svarar för nästan hälften av den svenska och nordiska elproduktionen och är en väsentlig reglerresurs för kraftsystemet i både långt och kort tidsperspektiv.

Vattenkraftens möjligheter att möta variationer i både förbrukning och annan produktion kommer att få ökad betydelse. Samhällets utmaning vad gäller vattenkraften består i att göra avvägningar mellan lokala, nationella, europeiska och globala perspektiv på miljö och energiförsörjning. Vattenkraftens miljöpåverkan är till exempel i huvudsak lokal medan förnyelsebar energiförsörjning och klimatfrågan är nationella, europeiska och globala angelägenheter.

Vattenkraftsföretagen står samtidigt inför utmaningen att på bästa sätt utnyttja, förvalta och vidareutveckla sina anläggningar med hänsyn till ekonomi, miljö och dammsäkerhet. Elforsks verksamhet inom vattenkraftsområdet syftar till att möta dessa utmaningar med ny kunskap och kompetens. Läs Elforsks FoU-plan för programområde vattenkraft.

Cristian Andersson
Programområdes-ansvarig

Sara Sandberg
Programansvarig

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies