Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

Rapportnummer:  12:68
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Håkan Sköldberg, David Holmström, Ebba Löfblad
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har Profu under 2012 arbetat med att ta
fram en roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem för Sverige år 2030.
Syftet med arbetet, som bedrivits i bred samverkan med ett fyrtiotal organisationer, har
varit att visa på vilka åtgärder, vägval, beslut och styrmedel som kommer att krävas
för omställningen.
 
Roadmapsarbetet bygger vidare på de arbeten som genomförts under 2010 och 2011:
 
Ett fossilbränsleoberoende transportsystem
år 2030 – ett visionsprojekt för Svensk Energi och Elforsk
 
Tio konkreta åtgärder och tio ”lågt hängande
frukter” – byggstenar till en handlingsplan
för en fossilbränsleoberoende
transportsektor år 2030 – delrapport 2
 

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies