Årsrapport 2014 ELEKTRA. Sammanställning av uppnådda resultat

Rapportnummer:  2015:182
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Sven Jansson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
ABB, Elforsk och Energimyndigheten har beslutat att gemensamt driva elkrafttekniskt utvecklingsprogram benämnt ELEKTRA. Under perioden 2003 – 2005 har dessutom Alstom T&D/Areva T&D, och sedan 2003 har Banverket, deltagit.

Avsikten är att långsiktigt stärka den svenska industrins konkurrenskraft och då i första hand elleverantörer, kraftindustri och tillverkande industri.

Det skall ske genom forskningssamverkan mellan högskolan och industrin som leder till kunskapsuppbyggnad, kompetensuppbyggnad och problemlösning genom framför allt forskarutbildning.

Programmet som startades 1992 har varierat i ekonomisk omfattning men består för närvarande av ca 20 projekt.

Perioden 2013 - 2017 är den åttonde etappen i en långsiktig satsning på det Elkrafttekniska området. Det omfattar såväl traditionella krafttekniska frågeställningar såsom elkrafttekniska material och elmotordrifter som tillämpning av ny kunskap från andra områden, till exempel informationsteknologi, reglerteknik, signalteori med mera.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies