Energiföretagens verksamhet inom SIS & SEK

Elforsk driver två sammanhållna ramprogram för standardiseringsverksamhet med intresse för Svenska Kraftnät,  Svensk Energis medlemsföretag och Svensk Fjärrvärme. De två programmen är:

  •  Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS
  •  Energiföretagens  standardiseringsverksamhet inom SEK

På denna webbplats samlas information från de två programmen.

Mer om programmen finner du under fliken "Om programmen"

 

Om SIS och SEK

SEK, Svensk Elstandard, bedriver standardiseringsarbete inom det elektromekaniska området.
SEK är svensk nationalkommitté av CENELEC, som arbetar med Europastandarder och IEC, som arbetar med internationella standarder. SEK koordinerar det svenska arbetet inom området.
SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse av att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken.

SIS, Swedish Standards Institutebedriver standardiseringsarabete inom ett brett område där flera standarder berör energiområdet.

På samma sätt som SEK koordinerar arbetet inom CENELEC och IEC, så koordinerar SIS det svenska arbetet inom CEN på det europeiska området och ISO internationellt.

Energiföretagens branschgemensamma standardiseringsverksamhet inom SIS och SEK, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster