I tidigare utgåva av Elforsk Perspektiv nr 2/2014 fanns en felaktig uppgift på sista sidan i notisen om dioxinbildning vid avfallsförbränning. Notisen illustrerades med en bild av Igelstaverket som uppgavs vara en avfallseldad anläggning. Detta stämmer inte, Igelsta kraftvärmeverk eldas huvudsakligen med skogsflis. Redaktionen beklagar den felaktiga uppgiften som i föreliggande utgåva är korrigerad.

 

Elforsk Perspektiv nr 2 2014
Ladda ned som pdf (3 Mb)

Elforsk Perspektiv nr 1 2014
Ladda ned som pdf (1 Mb)
Elforsk Perspektiv nr 2-2013
Ladda ned som pdf (467 Kb)
Elforsk Perspektiv nr 1-2013
Ladda ned som pdf
 

Länk till arkiv med Elforsk Perspektiv  2012 - 2010 


Elforsk 2014
Ladda ned som pdf


Elforsk 2013
Ladda ned som pdf


Elforsk 2012
Ladda ned som pdf


Elforsks 20 år 2012
Ladda ned som pdf


Elforsk 2011
Ladda ned som pdf

 


Elforsk 2010
Ladda ned som pdf


Vindforsk 2009-2012
Ladda ned som pdf
 


Miljövärdering av el
Ladda ned som pdf
 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies